Skip to content

Polityka prywatności

Przygotowaliśmy ten dokument, abyś czuł(a) się bezpiecznie i miał(a) pełną wiedzę na temat przetwarzania danych osobowych i plików cookies używanych przy okazji korzystania ze strony prosperofm.pl.

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@prosperofm.pl

Administrator
Administratorem danych osobowych serwisu prosperofm.pl w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Prospero Film &Media
ul. Krańcowa 26/6

02-493 Warszawa
NIP: 676 229 49 48

Cele, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych
Opisane są bardziej szczegółowo poniżej.

Twoje uprawnienia
Zgodnie z art. 16 – 21 RODO masz następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś.

Pamiętaj, że są pewne sytuacje, w których ze względu na inne przepisy prawa te uprawnienia mogą Ci nie przysługiwać do niektórych czynności przetwarzania Twoich danych osobowych – więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Jeśli poniższa polityka prywatności nie odpowiada na jakieś pytanie związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych albo chcesz się konkretnie dowiedzieć, jakie dane osobowe na Twój temat posiadamy i przetwarzamy oraz jak je wykorzystujemy, zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@prosperofm.pl

Bezpieczeństwo
Zapewniamy poufność wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz przez wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony tych danych wymagane przez prawo. Chronimy Twoje dane przed podmiotami do tego nieuprawnionymi.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy świadczeniu Ci usług i realizacji zamówień.

LH.pl sp. z o.o.- przechowujemy dane osobowe na ich serwerach;

Google LLC – korzystamy z usług Google;

Ponieważ korzystamy z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Pamiętaj jednak, że Google przystąpiło do programu Privacy Shield i gwarantuje poziom ochrony danych osobowych wymagany przez restrykcyjne przepisy europejskie.

Opisane powyżej podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują, że stosują środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, których wymaga prawo.

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłaś/prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji). Możesz też domagać się jej usunięcia, chyba, że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. kwestia potencjalnych roszczeń z Twojej strony.

Pliki cookies
Nasza strona, jak niemal wszystkie strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne
Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.

Cookies podmiotów trzecich
Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy tworząc statystyki i je analizując w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.